جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  ITIL

  تصویر  دانلود CBT Nuggets ITIL Foundations

  دانلود CBT Nuggets ITIL Foundations

  این دوره آموزشی ITIL® با کیت بارکر در مورد چارچوب ITIL و نحوه استفاده از آن برای بهبود کیفیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان را به شما یاد می دهد. هنگام آمادگی برای آزمون صدور گواهینامه بنیاد ITIL® ، در مورد عناصر اصلی ، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در چرخه خدمات ITIL® اطلاعاتی کسب کنید.
  6,900 تومان