جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Nuxt JS with Laravel API - Building SSR Vue JS Apps

  تولید کننده: Udemy
  توسعه API Laravel را بیاموزید. Nuxt JS را از Scratch برای ساختن برنامه های وب SPA ، Static و SSR Vue JS با Vuex بیاموزید.
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش9 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود4.2 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • دانش اساسی Vue JS
  • دانش پایه لاراول
  • محیط توسعه محلی برای ایجاد یک پروژه جدید Laravel
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • توسعه دهنده Laravel که می خواهد یک API بسازد
  • توسعه دهنده Vue JS که می خواهد با استفاده از Nuxt JS برنامه های وب SSR بسازد
  • توسعه دهنده وب که می خواهد برای ساختن برنامه های وب ، هم در ظاهر و هم باطن تسلط داشته باشد

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction

  Core topics

  Why learn Nuxt?

  More reasons to learn Nuxt

  Universal JavaScript Application

  Types of apps you can build with Nuxt

  Nuxt - Getting Started

  Installation

  Files and folders structure

  Nuxt - Pages

  Creating pages

  Creating nested pages

  Route parameters

  Nuxt validate method


  Nuxt - Layouts and Styling

  Nuxt child component

  Using Bootstrap4 and jQuery

  Creating Navigation

  Custom Error Page

  Using nuxt link

  Using your own stylesheet

  Project - A simple Nuxt app

  Project introduction

  Making API request - Vue JS way

  Making API request - Nuxt JS way using asyncData method

  asyncData method runs on both client and server side

  Using asyncData method

  Async await to make API request

  Vue Component

  Show post by id

  Getting individual post

  Nuxt - Vuex

  Activate vuex store

  Loading images from assets folder

  Create vuex store

  Populate vuex store

  Accessing data from vuex store

  Using nuxt fetch method

  Nuxt - The unique parts

  Installing and using plugins

  No SSR component

  Nuxt server init method

  Applying transitions


  Nuxt - Deployment

  Deploy static site to firebase hosting

  Deploy single page app (SPA) to firebase hosting

  Project - Laravel API with Nuxt JS frontend client

  Laravel Nuxt project introduction

  Laravel setup

  Nuxt setup

  Using Bootstrap via CDN

  Navigation

  Login and register page

  Laravel - API Authentication

  Setup laravel JWT authentication

  Register user

  Create validation request

  Laravel API resources

  Respond with token

  User login

  User endpoint

  User logoout

  Add CORS support

  Nuxt - Authentication

  Nuxt auth setup

  User login

  Auth getters

  Global mixin

  Show user

  Logout user

  User registration


  Nuxt - Global validation

  Global vuex validation

  Show validation errors

  Nuxt - Middlewares

  Clear validation middleware

  Auth middleware

  Guest middleware

  Laravel Nuxt - Create and Read

  Moving to CRUD

  Topic and Post model and migration

  Topic User Post relationships

  Scope trait

  Create a new topic

  Topic resource

  Post resource

  Topic request validation

  Nuxt - Topic create page

  Return all topics

  Nuxt - Get all topics

  Nuxt - Showing all topics

  Nuxt - Pagination

  Respond single topic

  Nuxt - Get single topic

  Nuxt - Show single topic

  Laravel Nuxt - Update and Delete

  Topic update

  Topic update policy

  Topic delete policy

  Nuxt - Topic update page

  Nuxt - Topic title update

  Nuxt - Delete topic

  Add post to topic

  Update and delete post

  Nuxt - Create post

  Nuxt - Update post

  Return single post

  Nuxt - Update single post

  Laravel Nuxt - Likes

  Likes polymorphic relationship

  Implementing post likes

  Show like button with count

  Home page

  Source code

  Download source code from github

  مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند
  تصویر  دانلود Udemy Full-Stack Vue with GraphQL - The Ultimate Guide

  دانلود Udemy Full-Stack Vue with GraphQL - The Ultimate Guide

  یک برنامه full-stack را با الهام از Pinterest از ابتدا با Vue ، GraphQL ، Apollo 2 ، Vuex و Vuetify بسازید
  6,900 تومان
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام