جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - Learning Path- Laravel- Complete Guide to Laravel

  تولید کننده: Udemy
  در این ویدئو شما یاد خواهید گرفت که از ساختار مدولار Laravel استفاده کنید ، Javascript و SASS را با Laravel Mix پردازش کنید، اعلان ها را در Laravel ارسال کنید، پرونده ها را در Laravel بارگذاری کنید و با API در Laravel کار کنید.
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش17 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • تمام آنچه برای ادامه این دوره نیاز دارید HTML و PHP مقدماتی است

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • این مسیر یادگیری برای توسعه دهندگانی طراحی شده است که دانش اولیه یا هیچ اطلاعاتی در مورد  Laravel ندارند و می خواهند یاد بگیرند که چگونه Laravel برای ساختن برنامه های مدرن کار می کند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Laravel Foundations Basics to Every App

  • The Course Overview

  • Generate Our Project

  • Exploring Laravel File Structure

  • What is MVC?

  • Building Our First Route

  • Introducing Laravel Blade, a Templating Engine Part 1

  • Introducing Laravel Blade, a Templating Engine Part 2

  • Creating a CRUD Controller

  • Configure Our Database

  • Build Migrations for Our Questions Table Part 1

  • Build Migrations for Our Questions Table Part 2

  • Build Question Model

  • Saving Questions to the Database Part 1

  • Saving Questions to the Database Part 2

  • Showing Data from Our Database Part 1

  • Showing Data from Our Database Part 2

  • Adding Pagination

  • Connecting Answers to Our Questions Part 1

  • Connecting Answers to Our Questions Part 2

  • Submitting Answers to Our Questions Part 1

  • Submitting Answers to Our Questions Part 2

  • Setup Authentication Part 1

  • Setup Authentication Part 2

  • Forgot My Password Part 1

  • Forgot My Password Part 2

  • Setting up Ownership Relationship Part 1

  • Setting up Ownership Relationship Part 2

  • Create a User Profile

  • Eager Loading Relationship

  • Test your knowledge

  Intermediate Laravel Adding Popular Features to Our Apps

  • The Course Overview

  • Configuring Laravel Mix

  • Working with Laravel Mix in Our Project

  • Customizing Laravel’s Dependent Frameworks

  • Laravel . Frontend Presets

  • Configure Emails

  • Create a Contact Form

  • Using Mailables to Send Email

  • Customizing Email Contents in Mailable

  • Setting Up Notifiable

  • Customizing Mail Notifications in Notifiable

  • Sending SMS with Notifiable

  • Sending Nexmo SMS Messages with Notifiable

  • Sending Slack Messages

  • Advanced Customization of Slack Messages

  • File Upload Setup

  • Processing Files in a Request

  • Database Setup

  • Saving a Reference in the Database

  • AWS Account Setup

  • Uploading Files into AWS S

  • Manipulating Images in Laravel

  • Managing the Thumbnail Filename

  • Consuming APIs Server-side

  • Getting Started with Gulp

  • Overview of the Multi-API Call Process

  • Getting Coordinates Using the Google Geocode API

  • Using Coordinates to Get Weather

  • Consuming APIs Client-side

  • Initializing Vue.js to Manipulate the DOM

  • Using Axios to Query an API

  • Using JavaScript Promises to Send Another API Request

  • Test your knowledge

  Extending Laravel with First Party Packages

  • The Course Overview

  • Configuration and Install of Socialite

  • How Social Sign-on Works?

  • Socialite Controller and Model Setup

  • Logging in Existing Users and Creating New Ones

  • Building the FindOrCreateUser Method

  • Setup Facebook Sign-on

  • Setup Twitter Sign-on

  • Using Other Social Providers for Social Login

  • Setup Our Project

  • Configuring and Installing Laravel Scout

  • How Search Indexing Works

  • Setup Algolia

  • Start Indexing Our Models

  • Customizing Search Result Ranking

  • Server-side Searches

  • Server-side Searches (Continued)

  • Client-side Searches

  • Client-side Searches (Continued)

  • Configure and Install Laravel Cashier

  • Setup a Stripe Test Account

  • Create a Subscription Form

  • Subscribe a User

  • Display a User’s Subscription Status

  • Modifying a User’s Subscription

  • Cancelling a Subscription

  • Setting a Free Trial or Coupons

  • Generate a PDF Invoice

  • Configure and Install Laravel Echo

  • Setup Pusher Account

  • Create a Blog Comments System

  • Create a Presence Channel for Blog Posts

  • Listen to Echo Channel and Upgrade Room Count

  • Add Authentication to the Presence Channel

  • Accessing Subscribers Information Within a Presence Channel

  • Live Updating Comments

  • Getting All Comments

  • Submit New Comments

  • Debugging Comment Submissions

  • Creating an Event for New Comments

  • Listening to the Event and Preventing Duplication

  • Test your knowledge

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام