جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Google Tag Manager Course 2020 - From Beginner To Advanced

  تولید کننده: Udemy
  Google Tag Manager (GTM) سنگ بنا و پایه و اساس هر استراتژی بازاریابی دیجیتال و تجزیه و تحلیل دیجیتال است. این به این دلیل است که برای تصمیم گیری صحیح باید تأثیر فعالیت بازاریابی خود را بسنجید.
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش3 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  مدرسSheshank Anand

  پیش نیازها:

  • هیچ پیش زمینه ای لازم نیست. این دوره از مبتدی تا پیشرفته را شامل می شود.

  این دوره برای چه کسانی است:

  • بازاریابان دیجیتال که علاقه مند به Google Tag Manager هستند.
  • مدیران بازاریابی دیجیتال
  • مستقلین بازاریابی دیجیتال
  • صاحبان وب سایت
  • صاحبان مشاغل
  • بازاریابان B2B و B2C
  • مدیران تولید تقاضا
  • دانشجویان تجزیه و تحلیل دیجیتال
  • دانشجویان تجزیه و تحلیل بازاریابی

   

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم:

  Introduction to Google Tag Manager
  • How we have designed this section

  • What is Google Tag Manager (GTM) - It's uses and a brief overview
  • GTM Account Set Up

  • Installing GTM to a Wordpress Website

  • Admin Panel Overview

  • Workspace Panel Overview

  Setting up Tags via Google Tag Manager- Part 1
  • How we have designed this section

  • Important Update from Google Tag Manager on th 16 Oct,2020

  • New version of the Preview and Debug Mode - Overview

  • Adding Google Analytics Tag through Google Tag Manager

  • Testing Google Analytics Tag on the Website and in Google Analytics

  • Adding Twitter Universal Website Tag through Google Tag Manager

  • Testing Twitter Universal Website Tag on the Website

  • Setting up LinkedIn Insight Tag through GTM

  • Testing LinkedIn Insight Tag on the Website

  • Setting up Google Ads Remarketing Tag through GTM

  • Testing Google Ads Remarketing Tag on the Website

  • Setting up Google Ads Conversion Tracking Tag through Google Tag Manager

  • Testing Google Ads Conversion Tracking Tag on the Website

  • Setting Up Scroll Depth Tracking through Google Tag Manager

  • Testing Scroll Tracking Tag on the Website and in Google Analytics

  • Adding Custom User Engagement Timer through Google Tag Manager

  • Tracking Custom User Engagement Timer Tag on the Website and in Google Analytics

  • Tracking Embedded You Tube Videos through Google Tag Manager

  • Testing You Tube Video Tag on the Website and as an Event in Google Analytics

  • Adding Facebook Pixels through Google Tag Manager

  • Testing Facebook Pixel Tag on the Website

  • Tracking Element Visibility through Google Tag Manager

  • Testing Element Visibility Tag on the Website

  • All Button Click Tracking Tag through Google Tag Manager

  • Custom Button Click Tracking through Google Tag Manager

  • Tracking External Link click through Google Tag Manager

  • Setting Up Hotjar Tracking Code through Google Tag Manager

  • Setting up Hubspot Tracking Code through Google Tag Manager

  Setting up Tags via Google Tag Manager- Part 2
  • How we have designed this section

  • Exporting and Importing Containers

  • Introduction to Data Layer

  • Using Data Layer with Google Tag Manager

  • Adding Dynamic Data in Data Layer and creating Custom Event in GTM

  • Capturing Javascript Error through Google Tag Manager

  • Track Ad Blockers as Custom Dimensions in Google Analytics

  • Detecting Ad Blockers and showing a message to Ad Blockers

  • How to set up Facebook Custom Event Tag through Google Tag Manager

  • Tracking Download as Virtual Page Views in Google Analytics

  • Vimeo Video Tracking through Google Tag Manager

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام