جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Cyber Security - Python and Web Applications

  تولید کننده: Udemy
  امنیت سایبری را بیاموزید ، ابزارهای آنالیز را با پایتون بسازید، از سیستم ها و برنامه های وب در برابر آسیب پذیری ها و دیگر موارد محافظت کنید!
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش10 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • هیچ تجربه قبلی با امنیت سایبری لازم نیست
  • درک اساسی در مورد چگونگی کارکرد وب مفید خواهد بود
  • هیچ تجربه قبلی با برنامه نویسی لازم نیست - البته دوره پایتون در این دوره گنجانده شده است!
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • مبتدیان در دنیای امنیت سایبری و / یا فناوری اطلاعات
  • متخصصانی که به دنبال بهبود دانش خود در استفاده از پایتون برای امنیت سایبری هستند
  • مبتدیان در امنیت برنامه های وب
  • دانشجویانی که نسبت به امنیت در فناوری اطلاعات و کاربردهای عملی آن کنجکاو هستند
  • دانشجویی که به دنبال یادگیری برنامه نویسی پایتون و نحوه کاربرد آن در امنیت سایبر است

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction

  Course Work Overview

  Sample Tool - Log Analyzer

  Sample Tool - Text Instructions

  Sample Tool - Password Checker

  Sample Tool - Text Instructions

  Development Environment Overview

  Important course updates (don't skip)

  Cyber Security

  Cyber Security Introduction to Section

  What is Cyber Security?

  Cyber Security Introduction Quiz

  Explaining the methodology

  Methodology Quiz

  Intro to Python and Python crash course for beginners

  repl.it Introduction

  Basics Review

  Penetration Testing - Overview

  Penetration Testing Quiz

  Penetration Testing - Code Example

  Penetration Testing - Text Instructions

  Penetration Testing - Remediation

  Port Scanning - Overview

  Port Scanning Quiz

  Port Scanning - Code Example

  Port Scanning - Text Instructions

  Port Scanning - Remediation

  Botnets - Overview

  Botnets - Code Example

  Botnets - Code Example Continued

  Botnets - Text Instructions

  Botnets - Remediation

  Cyber Security Topics Review

  Code Exploits - Overview

  Code Exploits - Code Example

  Code Exploits - Text Instructions

  Code Exploits - Remediation

  Forensic Investigation - Overview

  Forensic Investigation - Code Example

  Forensic Investigation - Text Instructions

  Forensic Investigation - Remediation

  Network Traffic Analysis - Overview

  Network Traffic Analysis - Code Example

  Network Traffic Analysis - Text Instructions

  Network Traffic Analysis - Remediation

  Cyber Security Topics Review

  Wireless - Overview

  Wireless - Code Example

  Wireless - Text Instructions

  Wireless - Remediation

  Web Reconnaissance - Overview

  Web Reconnaissance - Code Example

  Web Reconnaissance - Text Instructions

  Web Reconnaissance - Remediation

  Antivirus Evasion - Overview

  Antivirus Evasion - Code Example

  Antivirus Evasion - Text Instructions

  Antivirus Evasion - Remediation

  Social Engineering - Overview

  Social Engineering - Code Example

  Social Engineering - Text Instructions

  Social Engineering - Remediation

  Cyber Security Topics Review

  Assignment - Log Analysis

  Building a Security Tool

  Introduction to Section - Building your own tool with Python

  Installing Python Locally

  Tool Development with Python - Overview

  Introduction to Pip

  Introduction to Pip - Text Instructions

  Basic Python Script

  Basic Python Script - Text Instructions

  Command Line Arguments

  Command Line Arguments - Text Instructions

  Argument Parsing

  Argument Parsing - Text Instructions

  Python Tools Review

  Validating Input

  Validating Input - Text Instructions

  Sending Requests to the Web

  Sending Requests to the Web - Text Instructions

  Parsing Results

  Parsing Results - Text Instructions

  Checking Forms

  Checking Forms - Text Instructions

  Python Tools Review

  Generating the Report

  Generating the Report - Text Instructions

  Checking Comments

  Checking Comments - Text Instructions

  Checking Inputs

  Checking Inputs - Text Instructions

  Improving the Report

  Improving the Report - Text Instructions

  Configuration from File

  Configuration from File - Text Instructions

  Using Config Settings

  Using Config Settings - Text Instructions

  Merging the Configs

  Merging the Configs - Text Instructions

  Outputting the Report

  Outputting the Report - Text Instructions

  Python Tools Review

  Pushing to GitHub

  Pushing to GitHub - Text Instructions

  Testing the Tool

  Writing the Documentation

  Distributing Your Tool

  Python Tools Review

  Vulnerability Report for a Website


  Web Application Security

  Section Introduction

  Web Application Security Introduction

  OWASP Overview

  Introduction to the OWASP Top

  OWASP and Vulnerabilities Review

  Rails Overview

  PHP Overview

  Installing Rails and PHP

  OWASP Top Vulnerabilities Example Code - Where to get it

  Command Injection - Overview

  Command Injection - Rails Example

  Command Injection - Rails example - Text Instructions

  Command Injection - PHP Example

  Command Injection - PHP example - Text Instructions

  SQL Injection - Overview

  SQL Injection - Rails Example

  SQL Injection - Rails example - Text Instructions

  SQL Injection - PHP Example

  SQL Injection Remediation - PHP Example

  SQL Injection - PHP example - Text Instructions

  Password Complexity - Overview

  Password Complexity - Rails Example

  Password Complexity - Rails example - Text Instructions

  Password Complexity - PHP Example

  Password Complexity - PHP example - Text Instructions

  Information Leakage - Overview

  Information Leakage - Rails Example

  Information Leakage - Rails example - Text Instructions

  Information Leakage - PHP Example

  Information Leakage - PHP example - Text Instructions

  Sensitive Data Exposure - Overview

  Sensitive Data Exposure - Rails Example

  Sensitive Data Exposure - Rails example - Text Instructions

  Sensitive Data Exposure - PHP Example

  Sensitive Data Exposure - PHP example - Text Instructions

  Web Application Security Review

  XML External Entities (XXE) - Overview

  XML External Entities (XXE) - Rails Example

  XML External Entities (XXE) - Rails example - Text Instructions

  XML External Entities (XXE) - PHP Example

  XML External Entities (XXE) - PHP example - Text Instructions

  Broken Access Control - Overview

  Broken Access Control - Rails Example

  Broken Access Control - Rails example - Text Instructions

  Broken Access Control - PHP Example

  Broken Access Control - PHP example - Text Instructions

  Security Misconfiguration - Overview

  Security Misconfiguration - Rails Example

  Security Misconfiguration - Rails example - Text Instructions

  Security Misconfiguration - PHP Example

  Security Misconfiguration - PHP example - Text Instructions

  Web Application Security Review

  Cross-Site Scripting (XSS) - Overview

  Cross-Site Scripting (XSS) - Rails Example

  Cross-Site Scripting (XSS) - Rails example - Text Instructions

  Cross-Site Scripting (XSS) - PHP Example

  Cross-Site Scripting (XSS) - PHP example - Text Instructions

  Insecure Deserialization - Overview

  Insecure Deserialization - Rails Example

  Insecure Deserialization - Rails example - Text Instructions

  Insecure Deserialization - PHP Example

  Insecure Deserialization - PHP example - Text Instructions

  Using Components with Known Vulnerabilities - Overview

  Using Components with Known Vulnerabilities - Rails Example

  Using Components with Known Vulnerabilities - Rails example - Text Instructions

  Using Components with Known Vulnerabilities - PHP Example

  Using Components with Known Vulnerabilities - PHP example - Text Instructions

  Insufficient Logging and Monitoring - Overview

  Insufficient Logging Monitoring - Rails example

  Insufficient Logging and Monitoring - Rails Example - Text Instructions

  Insufficient Logging Monitoring - PHP example - Text Instructions

  Insufficient Logging and Monitoring - PHP Example - Text Instructions

  Web Application Security Review

  Web Security Analysis Tool

  Check for Vulnerabilities in a Webapp


  Topics in Cyber Security

  Multi-Factor Authentication

  Ethical Hacking

  Password Complexity

  Physical Security

  Data Breaches

  Cloud Security


  Python Password Encryption Tool

  Password Encryption Tool Introduction

  Password Encryption Overview

  Creating the Tool

  Command Line Arguments

  Adding Encryption

  Check If Encryption Works

  Password Encryption Tool - Source Code


  Python Crash Course

  Installation and expectations

  Strings

  Numbers

  Strings and Numbers recap

  Lists, Tuples, Sets

  Dictionaries

  Branching and Functions/Methods

  Standard library and imports

  Object Oriented Programming Classes

  Summary

  Thank You!

  Appendix A Acknowledgements

  Appendix B Glossary

  مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند
  تصویر  دانلود Udemy Ethical Hacking With Python, JavaScript and Kali Linux

  دانلود Udemy Ethical Hacking With Python, JavaScript and Kali Linux

  با ساختن Payload های خود با Python و JavaScript ، تبدیل به یک هکر (Ethical Hacker) شوید. (حملات دنیای واقعی گنجانده شده است)
  6,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy The Complete Deep Web Course 2018 Become An Expert

  دانلود Udemy The Complete Deep Web Course 2018 Become An Expert

  درک کنید که چگونه ایمن به عمق شبکه یا Deep Web بروید و با استفاده از همه ویژگی های اصلی آن به نفع خود و به طور موثر حرکت کنید.
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy The Complete Cyber Security Course Anonymous Browsing!

  دانلود Udemy The Complete Cyber Security Course Anonymous Browsing!

  جلد 3: تبدیل به یک متخصص امنیت سایبری ، مرور وب به صورت ناشناس ، مخفی کردن IP ، حریم خصوصی، Tor ، سرورهای پروکسی و بهترین VPN ها شوید
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Lynda Ethical Hacking Hacking IoT Devices

  دانلود Lynda Ethical Hacking Hacking IoT Devices

  تعداد دستگاههای IoT (اینترنت اشیاء) که در حال استقرار هستند بصورت تصاعدی در حال رشد است و تامین امنیت این دستگاه ها یک چالش بزرگ است.
  4,900 تومان
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام