جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Complete Web Development Course + Building 5 Websites

  تولید کننده: Udemy
  تنها دوره ای که برای یادگیری کامل توسعه وب نیاز است. 24 ساعت + محتوا. ما 5 وب سایت از Scratch ایجاد خواهیم کرد!
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش24 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود6 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • من به شما همه چیز را آموزش خواهم داد.
  • نیازی نیست که چیزی را بدانید.
  • من شما را از سطح مبتدی به سطح پیشرفته خواهم برد

  این دوره برای چه کسی است؟

  • هر کسی می تواند این دوره طی کند، حتی افرادی که اولین بار است کلمه توسعه وب به گوش شان می خورد.
  • من همه چیزرا در مورد Html5 و Css3 آموزش خواهم داد و سپس سطح آموزش را بالاترمی برم.
  • پس از این دوره شما یک توسعه دهنده وب کامل می شوید
  • اگر می خواهید با یادگیری مهارت های حرفه ای ، از توسعه وب درآمد کسب کنید. می توانید این دوره را طی کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم

  • Introduction
  • Basic html & html5
  • What is Html & Css?
  • Things to keep in mind & installing editor
  • Understanding html page structure, Html tags & Html attributes
  • how to add paragraph, heading, comment, quote and formatting text
  • How to add link, image and table in html page
  • What is div, span, iframe and creating lists
  • How to create basic form
  • Diffrent input types of form
  • How to add audio, video in html page and how to add youtube video directly
  • Html5 semantic elements
  • Learn basic css
  • Css syntax, selector and ways to add css
  • Handling background
  • How to apply different style on text
  • Handling font
  • what is class & Handling css stylesheets, Adding comment & styling html lists
  • How to give border, outline, margin, padding, dimensions
  • Handling dimension
  • Handling margin
  • Handling display
  • styling anchor tag, image, div, table, html5 semantic elements
  • What is id and floating
  • Weird things about class & id
  • Handling positioning
  • Understanding combinators, opacity, overflow, visibility
  • What is pseudo elements & pseudo classes
  • Let's create navigation bar
  • Creating an image gallery
  • Creating layout of webpage
  • Learn css3
  • Css3 colors & prefixes
  • Creating border image & rounded corners
  • Handling background
  • What is box sizing
  • Css3 Gradient
  • How to add shadows and web font
  • Handling font using css3
  • How to apply transition
  • Applying 2d & 3d tranformation on elements
  • How to apply animation
  • Handling user interface and adding columns
  • Creating 5 web development projects
  • Must watch! Download 5 web development projects
  • Creating 1 website
  • Creating Html page structure & style sheets
  • Creating header & logo
  • Let's build menu & slider
  • Building slider
  • Create content area part 1
  • Content area part 2
  • Build banner in content area part 3
  • Creating sidebar in content area part 4
  • Creating footer part 1
  • Footer part 2
  • Create products page
  • Creating technology page part 1
  • Technology page part 2
  • Creating pricing page part 1
  • Pricing page part 2
  • Creating contact page part 1
  • Contact page part 2
  • Creating 2 website
  • Creating Html page structure & style sheets
  • Building header
  • Creating slider
  • Creating content area part 1
  • Content area part 2
  • Content area part 3
  • Creating footer
  • Creating about page part 1
  • About page part 2
  • About page part 3
  • Creating services page
  • Creating products page
  • Building contact page part 1
  • contact part 2
  • Creating 3 website
  • Creating Html page structure & style sheets
  • Creating header, logo and slider
  • Building menu or navigation bar
  • Creating sidebar
  • Creating content area part 1
  • Content area part 2
  • Creating about page part 1
  • About page part 2
  • Creating schedule page part 1
  • Schedule page part 2
  • Creating gallery page part 1
  • Gallery page part 2
  • Building contact page
  • Creating 4 website
  • Creating Html page structure & style sheets
  • Creating header
  • Building slider
  • Creating content area part 1
  • Content area part 2
  • Content area part 3
  • Content area part 4
  • Content area part 5
  • Content area part 6
  • Creating footer
  • Creating motobike page part 1
  • Motobike page part 2
  • Motobike page part 3
  • Motobike page part 4
  • Create about page part 1
  • Building contact page
  • Creating 5 website
  • Creating Html page structure & style sheets
  • Building header, logo and slider
  • Creating slider and navigation bar
  • Creating content area part 1
  • Content area part 2
  • Content area part 3
  • Content area part 4
  • Creating footer
  • Creating audio page part 1
  • Audio page part 2
  • Creating video page
  • Creating gallery page
  • Creating tour dates page
  • Building contact page part 1
  • Contact page part 2
  • Final Words
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام