جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Building Applications with VueJs, Vuex, VueRouter, and Nuxt

  تولید کننده: Udemy
  با ساختن برنامه های تک صفحه ای (اصول Vuex ، VueRouter ، Nuxt) و رندر شده به اصول اولیه VueJs مسلط شوید.
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش6 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود3 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • دانش پایه JavaScript ضروری است
  • برای فراگیری این دوره دانش ES6 یک مزیت است اما نه یک ضرورت
  • دانش پایه HTML و CSS در کل دوره لحاظ می شود
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • توسعه دهندگان وب موجود که به دنبال یادگیری VueJ هستند
  • این دوره برای همه افراد علاقه مندان به Frontend Development و چارچوب های اصلی JavaScript است
  • مهندسینی که به دنبال مهار قدرت Vue در خود هستند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  First VueJs Application

  DataBinding in VueJs

  List Rendering in VueJs

  Event Binding and Computed Properties in VueJs

  Class Binding in VueJs

  Create Component in Vue to maintain reusablity

  Shorthand Syntax for v-bind and v-on direactive in Vue

  Components in Vue - Build Kanban Board Application

  Create Vue project using Vue-cli and Vue ui

  Overview of Static Application

  Thinking in Components

  Organize Vue Application into Components

  Create a global shared state in Vue

  Reactivity in Vue using computed property

  Add Mutation in Local Store

  Set Edit Record to Input element

  Update and Delete Record

  Components Communication in Vue - Build Todo App

  Divide Static Todo App into Components

  Render List Items using v-for directive

  Communicate Child component to parent using custom Events

  Creating Custom Events for Delete and Update Record

  Components Communication in Vue using global EventBus

  State Management with Vuex

  Setup Vuex Library

  Get Derived State from Vuex Store using Getters

  Create Mutation to add new Record in Vuex Store

  Create Mutation to Update and Delete Record from Vuex Store

  Consuming REST APIS via HTTP in VueJs and Vuex - Build Shopping Cart

  Project Setup

  Divide Static Vue App into Components

  Create Store in Vuex using Modules

  Create Async Action to Send HTTP GET Request

  Fetch Cart Items from Server

  Send HTTP Post and Delete Request in Vuex

  Create getter to calculate the sum of records

  Forms in VueJs

  Build Forms with VueJs

  Form Validations in VueJs

  Custom Form Validations in Vue

  Value Bindings in Forms

  More examples on Custom Form Validations

  Custom Form Validations in Vue

  Alternative Patterns for Form Validations


  Routing using vue-router

  Getting Started with Routing

  Dynamic Routing using Vue-Router

  Nested Routing in Vue-Router

  Programatic Navigation in Vue-Router

  Navigation Guards in Vue-Router

  Build Blog Application with Nuxt.js, Vue, and Vuex

  What is Server Side Rendering

  Big Picture of NuxtJs

  Creating Nuxt Project

  Understanding Nuxt Directory sturcture

  Setup Vuex in Nuxt Application

  Routing basics in NuxtJs

  Add Element UI Navbar

  Render List Items to Component

  Display List items to Element UI card component

  Slice Post description using substr method

  Setup Fake Json server to build Restful API

  Fetch Data from Server and save to Vuex Store

  Fetch Single record from server and display it to component

  Create a Form using Element UI form component

  Form Validations in Element UI

  Send POST request to Server and update the Vuex Store

  Find single record from server and set to the Form-

  Send Patch request to server to update the data

  Send delete request to Server and delete the record

  مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند
  تصویر  دانلود Udemy Nuxt.js – Vue.js on Steroids

  دانلود Udemy Nuxt.js – Vue.js on Steroids

  برنامه های بسیار جذاب Vue JS را با Nuxt.JS ایجاد کنید.
  4,900 تومان
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام