جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود udemy-Angular Styling & Animations (for Angular 2+)

  تولید کننده: Udemy
  دانشجویانی که علاقه مند به یک ظاهر طراحی پویا یا متحرک سازی برنامه های Angular هستند، این برنامه بسیار برایشان مفید است
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش7 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت
  مدرسMaximilian Schwarzmüller

  پیش نیازها:

  • دانش اساسی انگولار 2 یا 4 لازم است
  • دانش اولیه CSS لازم است
  • داشتن دانش اولیه CSS Transitions & Animation یک مزیت به حساب می آید
  • هیچ نوع دانش انیمیشن انگولار لازم نیست.

  این دوره برای چه کسانی است:

  • این دوره برای همه افراد علاقه مند است که با افزودن سبک ها و انیمیشن های زیبا با کمک Angular ، تجربه کاربر را بهبود بخشند
  • دانشجوها می توانند از بسیاری از ویژگی های  Angular استفاده کنند تا به صورت پویا به سبک و برنامه های Angular بپردازند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Getting Started
  • Introduction
  • Join our Online Learning Community
  • Understanding the Prerequisites
  • Creating a Project (Course Setup)
  • Our First Project
  • The Structure of This Course
  • How to get the Most out of this Course
  Styling Angular Apps Dynamically
  • Module Introduction
  • Adding Application-wide Styles
  • Let's Practice Application-wide Styles
  • Adding CSS Frameworks or External Styles to Your App
  • How to Add Global Styles in a CLI Project
  • How to use NPM to install CSS Frameworks
  • Understanding Component-scoped Styles
  • Using Component-Scoped Styles
  • Using Inline Styles in Components
  • Using <style> Tags in Component Templates
  • The Theory Behind Angular's View Encapsulation
  • How Angular Emulates the Shadow DOM
  • Changing the View Encapsulation Behavior
  • Using the Native Shadow DOM
  • How to Turn Off View Encapsulation
  • Special CSS Selectors: :host
  • Using the Function Form of :host
  • Styling Components by Using their Selector
  • Special CSS Selectors: :host-context
  • Special CSS Selectors: /deep/
  • Understanding ngClass Syntax
  • Using ngClass to Add CSS Classes Dynamically
  • Understanding ngStyle Syntax
  • Using ngStyle to Dynamically Adjust CSS Styles
  • ngStyle: camelCase vs 'real-name'
  • Using the Angular Renderer to Adjust CSS Styles
  • Project: Introduction to the Course Project
  • Project: Adding Bootstrap Styling (CSS Framework)
  • Project: Planning the Next Steps
  • Project: Adding Margin (Component-scoped)
  • Project: Styling Items in A List
  • Project: Dynamically Mark Items
  • Project: Challenge - Style Status Changes
  • Project: Let's Style Status Labels
  • Project: Styling Inactive Items & Finishing Touches
  Moving Things with CSS Animations
  • Module Introduction
  • Understanding the CSS Transition Property
  • Using the Transition Property to Add Transitions
  • More About the CSS Transition Property & Timing Functions
  • Configuring Multiple Transitions
  • Understanding the CSS Animation Property
  • More About the CSS Animation Property
  • Using the Animation Property to Add Animations
  • Project: Your Challenge!
  • Project: Implementing an Animated Loading Bar
  • Project: Transitioning Border Colors
  • Project: Animating the Selection ("marked") of List Items
  • Transitions vs Animations vs Angular Animations
  Diving into the Angular Animation Package
  • Want to use Angular 2 instead of Angular 4?
  • Module Introduction
  • How Animations work in Angular
  • Browser Support & Polyfills
  • Unlocking Animations with the Right Module
  • Getting Started with Triggers and States
  • Which Properties are Animatable?
  • Assigning Triggers to Elements in the Template
  • Switching Trigger States Dynamically
  • Adding Transitions between States
  • Using Multiple Transitions
  • Build more Complex Triggers with More States
  • Configuring Elegant Transitions When Using Many States
  • Understand the Re-Usability of Triggers
  • Using Multiple Triggers
  • Creating Multi-Step Transitions
  • Multi-Step Transitions and Temporary Styles
  • A Bug in Angular 4 Animations
  • Styling States and Animations Correctly
  • CSS Animations vs Angular Animations
  • Outsourcing Animations
  • Project: Your Challenge!
  • Project: Setting Up Animations
  • Project: Adding Triggers and States
  • Project: Adding Transitions
  • Project: Using Multi-Step Transitions
  • Project: Cleaning Up Some CSS
  • Project: Using Temporary Styles in Transitions
  Becoming an Angular Animations Pro
  • Module Introduction
  • Animations We Can't Create As Of Now
  • Using the "void" State in Transitions
  • Using the "*" Wildcard State in Transitions
  • Using Dynamic Dimensionial Properties
  • Animating Lists
  • Using Animation Groups for Parallel Animations
  • Understanding Timing Functions (ease-in etc)
  • Control Everything with Animation Keyframes
  • Multi-Step Transitions vs Animation Groups vs Keyframes
  • Reacting to Animation Events
  • A First Summary
  • Project: Next Steps & Your Challenge
  • Project: Adding a Basic List Animation
  • Project: Creating a Better List Animation with Keyframes
  • Project: Creating a Staggered List
  • Project: Sliding Things Around
  • Project: Sliding List Items Around
  • Project: Synchronizing Animations
  • Project: Animating a Button depending on Form Validity
  • How to Animate Routing
  • Project: Creating a Basic Route Animation (Fade-in-out)
  • Project: Getting Fancy: A Slide-down Route Animation
  • Project Wrap Up
  New Animation Features with Angular 4.2
  • Module Introduction
  • Using the new query() Method
  • More on query()
  • Special Selectors for query()
  • All Special Selectors & Full query() Docs
  • query() Options
  • Combining query() Selectors
  • Adding Query to the Course Project
  • Fixing a Small Bug with query() and the Course Project
  • Easy Staggering Animations with stagger()
  • Creating Re-Usable Animations
  • Creating and Running Animations Programmatically
  • Improved Route Animations
  • An Issue with Route Animations
  • Wrap Up
  Course Roundup
  • Course Roundup
  • Bonus: More Content!

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام