جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Angular Progressive Web Apps (PWA) MasterClass

  تولید کننده: Udemy
  راهنمای عملی برنامه های وب پیشرونده Angular 8 PWA
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش3 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)

  پیش نیازها:

  • فقط کمی دانش قبلی در مورد Angular و Typescript

   این دوره برای چه کسی است؟
  • توسعه دهندگانی که به دنبال کسب دانش عمیق در مورد Angular Service Worker هستند
  • برنامه نویسانی که به دنبال یادگیری اصول Angular Service Worker (قسمت 2 دوره)

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Course content

  Angular Service Worker

  Angular Progressive Web Apps Course Helicopter View

  Recommended Software Versions

  The Typescript Jumpstart Ebook

  Course Kick-Off - Install Node, NPM, IDE And Service Workers Section Code

  How To Convert an Angular Application Into a PWA

  How To Run The Angular Service Worker In Production Mode

  Angular Service Worker - How Does it Work?

  Service Worker Version Management - How Does it Work?

  The Angular Service Worker Kill Switch

  Performance Caching Policy - Cache First, Network Last

  Freshness Caching Policy - Network First, Cache Last

  App Manifest - Add Application To Home Screen

  App Manifest - Making a PWA One-Click Installable

  The Angular Application Shell

  What is an Application Shell, What Problem Does it Solve?

  Learn the Relation Between the App Shell and Angular Universal

  Learn How the App Shell is Rendered Using the Angular Router

  The App Shell In Action - View Performance Benefits

  Push Notifications

  New Section Kickoff - Push Notifications

  Server Identification - Generating a VAPID key with the web-push library

  VAPID Public Key and Private Key - Learn the Differences

  How do Push Notifications Work? Browser-specific Push Service Providers

  Push Notifications Request - Implementation Completed

  How To Display The Allow or Deny Notifications Popup Again

  Push Notification in Node - Server Implementation With web-push

  View Web Push Notifications In Action

  Service Worker Fundamentals

  Service Workers In a Nutshell - Service Worker Registration

  Service Workers Hello World - Lifecycle Part 1 and PWA Chrome Dev Tools

  Service Workers and Application Versioning - Install & Activate Lifecycle Phases

  Downloading The Offline Page - The Service Worker Installation Phase

  Introduction to the Cache Storage PWA API

  View Service Workers HTTP Interception Features In Action

  Service Workers Error Handling - Serving The Offline Page

  Service Workers In Practice

  Section Introduction - Service Workers and Application Download and Installation

  Downloading an Application In The Background Using Service Workers

  Using Service Workers To Implement a Cache Then Network Fetch Strategy

  Service Worker Version Management in Action

  Service Worker Version Management - Deleting Previous Application Versions

  Performance Benefits of a Service Worker over a Slow Connection

  Service Worker Lifecycle - Understanding The Default Behavior

  Service Worker Lifecycle Customization -Early Activation with clients.claim()

  Service Worker Lifecycle Customization with skipWaiting()

  Service Worker Lifecycle Customization - Manually Check For New Versions

  Conclusion

  Other Courses

  Bonus Lecture

  Course Conclusion and Key Takeaways

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام