جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Android Studio Course. Build Apps. Android 6.0 Marshmallow

  تولید کننده: Udemy
  آموزش آندروید برای همه و در هر سطح. برنامه های مختلف را بیاموزید و از ابتدا ایجاد کنید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش9 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • استفاده اولیه کامپیوتر. به Java یا دانش برنامه نویسی لازم نیست. ما از صفر شروع خواهیم کرد.
  • استودیو اندروید. نرم افزار (رایگان) ما در اولین جلسه آن را دانلود و نصب خواهیم کرد.
  • تمایل به یادگیری و انجام کارها و تحقیقات.

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هر کسی که علاقه به برنامه های تلفن همراه دارد
  • دانشجویانی که به دنبال توسعه برنامه ها به عنوان یک حرفه هستند
  • توسعه دهندگان Android که به دنبال افزایش دانش خود هستند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Android Studio, get familiar with the tools

  Installing Android Studio

  Creating a new project and basic concepts

  SDK Manager

  Launching our on App on the mobile and the emulator

  (Optional) Genymotion and Android Studio Shortcuts

  Excercise : Test your App on a 10" Tablet

  Android 5.0 Lollipop walkthrough

  Android 6.0 Marshmallow walkthroug coming soon

  An Android Project, the basics

  Project Structure and type of files

  Android Resources

  Android Manifest

  Excercise : Change the name and icon of our App

  Your first App, show your progress!

  Android Views, first contact

  Your first crash and your first fix

  Your first Method

  Take a screenshot and share it!

  The key to be self sufficient learning Android

  Logs

  Debugging

  StackOverflow

  Import Android Samples

  App1. Starting with Views and Java

  Application 1. Overview

  Views basics : LinearLayout and RelativeLayout

  Excercise : Create Main Screen

  Java basics

  Some motivation and Intents

  Creating the game screen

  App1. Basic programming

  Activity lifecycle

  Reading from a EditText

  Java If and Toasts

  Loops ( Java For )

  Showing guessed letters

  Excercise: Failing a letter

  Excercise : Display failed letters

  App1. Game Logic, make it funny

  Winning the game and adding scores

  Game Over

  Excercise : Show the score

  Java Array

  Random

  App1. Multiplayer Game.

  Creating view on XML mode

  Sending the word

  Inflating a view

  Excercise : Activities Stack

  App1. Scores

  ScrollView

  Shared Preferences Write

  Shared Preferences Read

  Clearing the stack

  App2. Overview and first screens

  Introduction to our second app.

  Splash Screen

  Threads and Handlers

  Fragments

  ListView and Java List

  Adapters

  App2. Downloading data from the cloud

  Picasso and Maven

  Parse.com creating our database

  Java Class and Constructor

  Parse.com Retrieving data

  Excercise : Displaying data from Parse.com

  ItemClickListener

  ViewPager

  App2. Navigation and Maps

  PagerTabStrip

  MapView I

  MapView II

  Adding items to the MapView

  Push Notifications

  Google AdMob

  Export your App

  Publish your App on Google Play Store

  App3. Http, Rest API, SQLite

  Reddit REST API

  AsyncTask

  Http connection

  OKHTTP, synchronous and asynchronous

  Google Volley, connections management

  Design patterns. Singleton

  JSON and Gson

  Migrating to Android Studio 1.0 and Lollipo Emulator

  RecyclerView fundamentals and example

  ViewHolder implementation

  Database contract and Database Open Helper

  Database Quiz

  Database Acces Object DAO

  Reading from SQLite, Cursor

  CardView (Lollipop new UI element)

  Volley Image Loader - NetworkImageView

  Image download progress bar

  Design patterns. Observer. RecyclerView onItemClickListener

  WebView - custom navigation and settings

  Calligraphy from Chris Jenkins

  Last lesson


  Extras

  Build variants = Build Types + Build Flavors

  Overview of Material design support library - Coming soon
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام