جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود O'Reilly Python Data Structures - Tips and Tricks for cleaner, faster code

  تولید کننده: O'Reilly
  یادگیری پایتون: چگونه به یک برنامه نویس تاثیر گذار Python تبدیل شویم.
  4,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش4 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیO'Reilly
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلودکمتر از 1 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • رایانه ای با دسترسی به اینترنت.
  • دانش ابتدایی از پایتون

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • هر کسی که علاقه مند به یادگیری نحوه برنامه نویسی با پایتون باشد!

  در این دوره یاد می گیرید:

  Chapter: Introduction To Python Data Structures

  Introduction And About The Author

  How To Access Your Working Files

  Chapter: Choosing The Right Data Structures

  The Dict Type

  Problem Statements

  Terms

  Dictionary

  Map

  Creating A Dict

  Dict.Update

  Dict Methods

  Dict.Clear

  Dict.Copy

  Dict.Get

  Dict.Pop And Dict.Popitem

  Dict.Keys, Dict.Values And Dict.Items

  Dict.Setdefault

  Dict.__Missing__

  Dict Comprehensions

  Lookup Table

  Relation And Function

  __Getitem__ And __Call__

  Dict-Alikes

  Rangedict And Passthrudict

  Collections.Defaultdict

  Hash

  Dict Versus Object

  Semantics

  Attribute Dictionary

  Vigenere Cipher

  Concordance

  Chapter: Interacting With The Set Type

  Problem Statement

  The Set Type

  Type Constructing

  Indexing

  Iterate And Union

  Remove And Discard

  Comprehension

  Example And Valid Straights

  Best_Hand

  Helper Functions

  Example Hands

  Displaying Example Hands

  Additional Methods

  Prime Number Generator

  Chapter: List And Tuple Types

  Introduction To List And Tuple Type

  Problem Statement

  The List Type

  The Tuple Type

  Creating A List

  Creating A Tuple

  Comprehension Syntax

  Getitem

  Setitem

  Setitem - Corner Case

  Delitem

  Iteration

  Unpacking

  Addition And Multiplication

  Argument Unpacking

  .Count And .Index

  List Methods

  Semantics

  Collections.Namedtuple

  Collections.Deque - Stacks, Queues And Deques

  Collections.Deque - More Stacks

  Heapq Module

  Chapter: Conclusion

  Wrap-Up

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام