جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Lecturio Hematology and Oncology–Pathology

  تولید کننده: Lecturio
  خون شناسی
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش12 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیLecturio
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود3 گیگابایت
  مدرسPaul Moss, PhD, Carlo Raj, MD, Pravin Shukle, MD

  این دوره در زمینه هماتولوژی مفاهیم با عملکرد بالا را در تمام جنبه های اختلالات گلبول قرمز و سفید فراهم می کند.

  این شامل یک دوره مرحله به مرحله معرفی موضوع مهم کم خونی و انواع مختلف آن از جمله کم خونی میکروسیتیک و هنجار می باشد. علاوه بر این شما می توانید اطلاعات مربوط به لنفادنوپاتی ، لوسمی و اختلالات کمی WBC را پیدا کنید.

  Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) Comparison of Direct and Indirect Coombs_ Test
  Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) Direct and Indirect Coombs_ Test
  Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) Overview of Immune Hemolytic Anemias
  Cold Autoimmune Hemolytic Anemia (CAIHA) Etiology, Pathogenesis and Clinical Pathology
  Drugs That Cause Autoimmune Hemolytic Anemia
  Extravascular Hemolysis
  G6PD Deficiency Biochemistry of G6pd
  G6PD Deficiency Clinical Pathology
  G6PD Deficiency Etiology
  G6PD Deficiency Pathophysiology
  Hemolytic Anemia Classification
  Hemolytic Anemia Clinical Features
  Hemolytic Anemia Overview
  Hereditary Spherocytosis (HS) Clinical Pathology
  Hereditary Spherocytosis (HS) Etiology
  Hereditary Spherocytosis (HS) Pathogenesis
  Intravascular Hemolysis
  Malaria
  Micro- and Macroangiopathic Hemolytic Anemia esp. schistocytes
  Microangiopathic Hemolytic Anemia Etiology
  Microangiopathic Hemolytic Anemia Pathogenesis and Morphology
  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Clinical Pathology
  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Etiology
  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Pathophysiology
  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Pnh Lab Tests
  Pyruvate Kinase Deficiency Etiology
  Pyruvate Kinase Deficiency Morphology and Clinical Pathology
  Pyruvate Kinase Deficiency Pathogenesis
  Sickle Cell Anemia Clinical Pathology and Diagnosis
  Sickle Cell Anemia Etiology
  Sickle Cell Anemia Hemoglobin Electrophoresis
  Sickle Cell Anemia Pathogenesis
  Sickle Cell Anemia Vaso-occlusive Crisis
  Warm Autoimmune Hemolytic Anemia (WAIHA) Clinical Features
  Warm Autoimmune Hemolytic Anemia (WAIHA) Etiology
  Warm Autoimmune Hemolytic Anemia (WAIHA) Pathogenesis
  Anemia Definition
  Anemia Iron Studies
  Anemia Overview
  Cancer Drugs _ Chemotherapeutic Agents Dactinomycin, Daxorubicin, Bleomycin etc. – White Blood Cell Pathology
  Cancer Drugs _ Chemotherapeutic Agents MTX, 5-FU, 6-MP, 6TG _ Ara-C – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Acute Leukemia – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Acute Myeloid Leukemia (AML) – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Chronic Lymphoid Leukemia (CLL) – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Chronic Myelogenous Leukemia (CML) – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Hematopoiesis – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Polycythemia – White Blood Cell Pathology
  Leukemia Types of Leukemia incl. Hairy Cell Leukemia (HCL) and Adult T-Cell LeukemiaLymphoma (ATLL) – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Burkitt Lymphoma – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Diffuse Large B-Cell Lymphoma – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Follicular Lymphoma and Lymphoid Hyperplasia – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Hodgkin Lymphoma (Hodgkin_s Disease) – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Introduction – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Lymphoid Neoplasms – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Multiple Myeloma (Introduction)
  Lymphadenopathy Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Plasma Cell Neoplasms – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Plasmacytomam, MGUS and Lymphoplasmacytic Lymphoma – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Reed-Sternberg Cells – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Serum Protein Electrophoresis – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Signs and Symptoms of Multiple Myeloma – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Splenomegaly – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Thymoma – White Blood Cell Pathology
  Lymphadenopathy Thymus Disorders – White Blood Cell Pathology
  Causes of Megaloblastic Anemias
  Classification and Causes of Vitamin B12 Deficiencies
  Folate Deficiency
  Macrocytic Anemia Clinical Pathology
  Macrocytic Anemia Introduction and Etiology
  Megaloblastic Anemias
  Vitamin B12 Metabolism
  Alpha Thalassemia Clinical Pathology
  Alpha Thalassemia Etiology
  Alpha Thalassemia Hemoglobin Electrophoresis
  Alpha Thalassemia Pathogenesis
  Anemia of Chronic Disease Clinical Pathology
  Anemia of Chronic Disease Iron Studies
  Anemia of Chronic Disease Pathogenesis
  Beta Thalassemia Clinical Pathology
  Beta Thalassemia Etiology and Pathogenesis
  Beta Thalassemia Morphology and Hemoglobin Electrophoresis
  Iron Deficiency Anemia Etiology
  Iron Deficiency Anemia Introduction
  Iron Deficiency Anemia Iron Studies
  Iron Deficiency Anemia Signs and Symptoms
  Microcytic Anemia Summary
  Sideroblastic Anemia Etiology and Pathogenesis
  Sideroblastic Anemia Iron Studies and Clinical Pathology
  Sideroblastic Anemia Nucleated Red Blood Cells in Bone Marrow
  Acute Blood Loss
  Bone Marrow Failure (BMF)
  Causes of Bone Marrow Failure (BMF)
  Diamond Blackfan Anemia (BMF)
  Hypocellular Bone Marrow
  Non-hemolytic Anemias
  Normal vs. Hypocellular Bone Marrow
  Normocytic Anemia Classification
  Normocytic Anemia Overview
  Leukocytosis and Leukopenia – White Blood Cell Pathology
  Lymphocytosis – White Blood Cell Pathology
  Neutropenia and Lymphopenia – White Blood Cell Pathology
  Neutrophilic Leukocytosis – White Blood Cell Pathology

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام