جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Django 2 & Python The Ultimate Web Development Bootcamp

  تولید کننده: Udemy
  در این دوره آموزشی برنامه نویسان پایتون به کمک Django قادر خواهند بود تا وب سایت مد نظر خود را بصورت کامل توسعه داده و آن را به مرحله اجرا برسانند
  12,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش10 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود8 گیگابایت
  مدرسNick Walter

  پیش نیازها:

  • شما به یک کامپیوتر و علاقه به یادگیری Django نیاز خواهید داشت!
  • برخی از تجربه ها در زمینه کد نویسی به هر یک امتیاز محسوب می شود، اما ضروری نیست.
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هرکسی که به دنبال یک راهنمای مبتدی عالی برای یادگیری Django Python است
  • کسی که می خواهند توسعه وب را با Django یاد بگیرند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


  –Welcome!

  Introduction

  –Python Refresher

  Intro
  Install Python

  Variables, Strings, Ints, and Print

  Your Turn! Challenge - Variables, Strings, Ints and Print Exercise

  If Statements and Comments

  Your Turn! Challenge - If Statements and Comments Exercise

  Functions

  Your Turn! Challenge - Functions Exercise

  Lists

  Your Turn! Challenge - Lists Exercise

  Loops

  Your Turn! Challenge - Loops Exercise

  Dictionaries

  Your Turn! Challenge - Dictionaries Exercise

  Classes

  Your Turn! Challenge - Classes Exercise

  Outro


  –Site1 # - Word Counter


  Intro

  Django Cheat Sheet

  Installing Django

  Running the Django Server

  Project Tour

  URLs

  Templates

  Forms
  Preview
  Counting the words

  Challenge

  Solution

  Outro

  Source Code


  –Git


  Intro

  Git
  Preview
  Outro


  –Site2 # - Your Personal Portfolio


  Intro

  Sketch

  Virtualenv

  Gitignore

  Apps

  Models

  Admin

  For Windows Users Only

  psycopg fix

  Postgres

  Test Your Skills - Blog Model

  Home Page

  Bootstrap

  Show Jobs

  All Blogs

  Blog Detail

  Static Files

  Polish

  Outro

  Source Code


  –VPS


  Intro

  Digital Ocean

  Security

  Postgres and Virtualenv

  Git Push and Pull

  Gunicorn

  Nginx

  Domains

  Outro


  –Site3 # - Product Hunt Clone


  Intro

  Sketch

  Extending Templates

  Base Styling

  Sign Up

  Login and Logout

  Products Model

  Creating Products

  Iconic

  Product Details

  Home Page

  Polish

  Outro

  Source Code

  Only Voting Once


  –What's New in Django ?


  Intro

  What's New

  Source Code

  Migrating a Project

  Outro


  –What's Next?


  Thanks!

  Bonus Lecture

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام