جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Angular Essentials (Angular 2+ with TypeScript)

  تولید کننده: Udemy
  یک راه کاملا کافی و موثر برای یادگیری کامل انگولار 2 برای شما که وقت محدودی دارید یا نیاز دارید که آموزش های بیسیک خود را رفرش کنید
  6,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش6 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلودکمتر از 1 گیگابایت
  مدرسMaximilian Schwarzmüller

  پیش نیازها:

  شما باید دانش با جاوااسکریپ داشته باشید اما لزام نیست تجربه انگولار (شامل انگولار1، 2 یا 4) را داشته باشید.

  این دوره برای چه کسی است؟

  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه برنامه های وب واکنشی ایجاد کند و تجارب کاربران بسیار جذاب را ارائه دهد.
  • هرکسی که علاقه مند به ساخت برنامه های تک صفحه ای (SPA) با یکی از قدرتمندترین چارچوب هایی هستند که می توانید از امروز استفاده کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


  getting Started

  Introduction
  Preview
  What is Angular?
  Preview
  Join our Online Learning Community

  How does Angular Work?
  Preview
  MUST READ Angular CLI - Latest Version

  Creating Your First App
  Preview
  Editing the First App
  Preview
  Understanding the Project Structure
  Preview
  How does an Angular App Start?

  What you'll learn in this Course
  Preview
  Optional TypeScript Essentials

  How to get the Course Source Code & Ask Questions

  Useful Resources & Links


  –Understanding Components

  Module Introduction

  Configuring the Editor

  Templates and the DOM

  How Angular Reads Your Components

  Adding Custom Components

  Outputting Content via String Interpolation

  Listening to (User) Events

  Binding to Properties

  All at the same Time Two-Way-Binding

  Time to Practice - Component Basics
  question
  [OPTIONAL] Assignment Solution

  Binding Component Properties

  Listening to your Custom Events

  Multiple Components & Using the CLI for Component Generation

  Time to Practice - Beyond Component Basics
  question
  [OPTIONAL] Assignment Solution

  Understanding Scoped Component Styles

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Debugging & Using rd Party Libraries

  Module Introduction

  How to Handle Angular Errors (and Error Messages)

  Debugging Code with Developer Tools & Sourcemaps

  Deeper Insights with Augury

  Using CSS Frameworks with Angular (and the Angular CLI)

  Using JS Libraries with Angular (and the Angular CLI)

  Wrap Up

  Useful Links & Resources


  –Extra Features with Directives

  Module Introduction

  What are Directives?

  Outputting Lists with ngFor

  Controlling CSS Classes with ngClass

  More on Directives

  Conditionally Outputting Content via ngIf

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Angular in Practice Starting the Course Project

  Module Introduction

  Planning the App

  Getting Started

  Filling Components with Life

  Managing Data in our Application

  Passing Data via Property Binding

  Using ngClass to Provide the User Feedback

  Passing Data via Event Binding

  Wrap Up


  –Amazing Data Management with Services

  Module Introduction

  What are Services?

  Creating a Service

  How NOT to Use Services

  Injecting Services

  Understanding Dependency Injection

  Cleaning up the Project

  Injecting Services into Services

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Handling User Input with Forms

  Module Introduction

  Creating a Form in the Template

  Handling Forms with Angular

  How to use Submitted Values

  Validating User Input (with Angular)

  More Validation Methods

  Using the Form State to Give Visual Feedback

  The Different Faces of ngModel

  An Alternative to the Approach Shown in This Module

  Using the Reactive Approach

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Changing Pages with Routing

  Module Introduction

  Server-side vs Client-side Routing

  Adding a Header Component

  Adding Routing to the Application

  Navigating with Router Links

  Handling Unknown Routes with Wildcards and Redirects

  Using Child Routes and Route Parameters

  Extracting Route Paramters

  Fixing Page Reload Issues

  Cleanup & Missing Reactivity

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Reactivity, RxJS and Observables

  Module Introduction

  Angular 6 & RxJS 6
  Understanding subscribe()

  Using Subjects as Event Emitters

  Managing Subscriptions

  More on RxJS and Observables

  Dive Deeper into RxJS

  Wrap Up


  –Connecting to APIs via Http

  Module Introduction

  Installing the Angular Http Service

  Injecting the Angular Http Service

  Sending a GET Request

  Sending a POST Request

  Transforming Responses

  Updating the UI

  Further Options

  Fixing a "Bug" we Introduced into Our Project

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Optimizations & Deployment

  Module Introduction

  The Role of Modules (NgModule)

  Using multiple Custom Modules

  Creating a Feature Module & Using Lazy Loading

  Building our Code for Production

  Deployment Preparations

  Deployment Example AWS S 3

  Wrap Up

  Useful Resources & Links


  –Course Roundup

  Roundup

  Bonus More Content!

  Requirements

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام