جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  آموزش زبان SQL

  تصویر  دانلود Udemy A 13 Hour SQL Server 2014, ASP.NET, CSS, C#, JQuery Course

  دانلود Udemy A 13 Hour SQL Server 2014, ASP.NET, CSS, C#, JQuery Course

  مهارت های خود را برای رسیدن به سطح بعدی افزایش دهید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Complete beginners introduction to SQL

  دانلود Udemy Complete beginners introduction to SQL

  اصول اولیه SQL را در مراحل عملی انجام دهید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Get Started with SQL Server in 30 Minutes

  دانلود Udemy Get Started with SQL Server in 30 Minutes

  آموزش سریع SQL Server برای مبتدیان. تنها در 30 دقیقه شما می توانید نحوه نصب SQL Server و موارد دیگر را یاد بگیرید.
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy How I Solve 95% of All SQL Server Outages

  دانلود Udemy How I Solve 95% of All SQL Server Outages

  بیاموزید که چگونه یک SQL Server خراب را با یک اسکریپت عیب یابی کنید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Learn Advanced Transact-SQL (T-SQL) Using SQL Server 2017

  دانلود Udemy Learn Advanced Transact-SQL (T-SQL) Using SQL Server 2017

  آموزش پیشرفته (Transact-SQL (T-SQL به صورت عملی
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Learn SQL with Microsoft SQL Server

  دانلود Udemy Learn SQL with Microsoft SQL Server

  درک پایگاه داده و SQL
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Mastering the Basics of SQL Server Query Optimization

  دانلود Udemy Mastering the Basics of SQL Server Query Optimization

  بیاموزید که برای Query های خود برنامه های اجرایی بهینه ایجاد کنید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Microsoft SQL Server 2019

  دانلود Udemy Microsoft SQL Server 2019

  آخرین نسخه مایکروسافت SQL Server - دوره آسان، برای هر کسی که می خواهد SQL Server را بشناسد و یاد بگیرد ، طراحی شده است.
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Oracle Database 12c SQL Certified Associate 1Z0-071

  دانلود Udemy Oracle Database 12c SQL Certified Associate 1Z0-071

  تبدیل به کارشناس اوراکل (OCA) شوید/ این دوره پوششی از دوره دانشگاه ORACLE 100 university می باشد. همه ارائه ها و اسکریپت ها پیوست شده اند
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Oracle PL/SQL Fundamentals vol. I & II

  دانلود Udemy Oracle PL/SQL Fundamentals vol. I & II

  معرفی کامل زبان برنامه نویسی بانک اطلاعاتی PL / SQL
  9,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy SQL & Database Design A-Z - Learn MS SQL Server + PostgreSQL

  دانلود Udemy SQL & Database Design A-Z - Learn MS SQL Server + PostgreSQL

  همزمان SQL Server و PostgreSQL را بیاموزید. شغل تجزیه و تحلیل داده های خود را با تمرین های علوم داده بهبود دهید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy SQL Server Administration Part 2

  دانلود Udemy SQL Server Administration Part 2

  بیاموزید که چگونه بهینه سازی ، بهبود عملکرد ، بررسی و تجزیه و تحلیل آمار ، استفاده از ابزارهای نظارتی و ایجاد Index ها را انجام دهید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy SQL Server Reporting Services Part 1 SSRS

  دانلود Udemy SQL Server Reporting Services Part 1 SSRS

  بیاموزید که چگونه از گزارش های ساده تا پیچیده برای نیازهای تصمیم گیری در کسب و کار خود استفاده کنید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy SQL Server Reporting Services Part 2 SSRS

  دانلود Udemy SQL Server Reporting Services Part 2 SSRS

  بیاموزید که چگونه از گزارش های ساده تا پیچیده برای نیازهای تصمیم گیری در کسب و کار خود استفاده کنید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Sub Query Magic - Write T-SQL Subqueries Using SQL Server

  دانلود Udemy Sub Query Magic - Write T-SQL Subqueries Using SQL Server

  رمز و راز را از Subquery ها بگیرید و SQL خود را به سطح بالاتری ببرید. از SQL Server استفاده کرده و نمایش داده های تودرتو را دنبال کنید
  8,300 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Understanding Statistics In SQL Server

  دانلود Udemy Understanding Statistics In SQL Server

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SQL
  8,300 تومان