جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  آموزش تست نفوذ

  تصویر  دانلود Udemy The Complete Deep Web Course 2018 Become An Expert

  دانلود Udemy The Complete Deep Web Course 2018 Become An Expert

  درک کنید که چگونه ایمن به عمق شبکه یا Deep Web بروید و با استفاده از همه ویژگی های اصلی آن به نفع خود و به طور موثر حرکت کنید.
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود INE Certified Ethical Hacker (CEH) Module 1 Introduction to Ethical Hacking

  دانلود INE Certified Ethical Hacker (CEH) Module 1 Introduction to Ethical Hacking

  این دوره ، چشم انداز جهانی امنیت اطلاعات را توصیف می کند ، بیشترین تهدیدات ، روند حملات و حوادث امنیتی بدنام که عمومیت یافته اند. همچنین هدف هک شدن اخلاقی ، چرخه عمر و چارچوب قانونی مربوط به امنیت اطلاعات و اخلاقی که از یک هکر اخلاقی معتبر انتظار می رود را توضیح می دهد. است.
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Lynda Ethical Hacking Hacking IoT Devices

  دانلود Lynda Ethical Hacking Hacking IoT Devices

  تعداد دستگاههای IoT (اینترنت اشیاء) که در حال استقرار هستند بصورت تصاعدی در حال رشد است و تامین امنیت این دستگاه ها یک چالش بزرگ است.
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Complete Penetration Testing and Ethical hacking Bootcamp

  دانلود Udemy Complete Penetration Testing and Ethical hacking Bootcamp

  از ابتدا شروع کنید و به تستر نفوذ برای کار تبدیل شوید. یک هکر اخلاقی و یک شکارچی باشید
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Ethical Hacking, Penetration Testing- Buffer Overflow

  دانلود Udemy Ethical Hacking, Penetration Testing- Buffer Overflow

  قدم به قدم نحوه اشکال زدایی و بهره برداری از سرریزهای بافر را بیاموزید و به سیستم دسترسی داشته باشید
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Learn Wi-Fi Password Penetration Testing (WEPWPAWPA2)

  دانلود Udemy Learn Wi-Fi Password Penetration Testing (WEPWPAWPA2)

  بیشتر از 46 فیلم برای آموزش چگونگی هک کردن و ایمن سازی Wi-Fi (WEP، WPA، WPA2، WPA / WPA2 Enterprise)
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy Penetration Testing From Scratch - Ethical Hacking Course

  دانلود Udemy Penetration Testing From Scratch - Ethical Hacking Course

  بیاموزید که چگونه یک تست نفوذ را انجام دهید و برای دریافت اولین شغل خود به راحتی گزارشی تهیه کنید
  4,900 تومان
  تصویر  دانلود Udemy The Complete Penetration Testing Course Beginner To Expert

  دانلود Udemy The Complete Penetration Testing Course Beginner To Expert

  بیاموزید که روش صحیح را آزمایش کنید! تمام روشهای آزمایش هک کردن و نفوذ را که توسط هکرها استفاده می شود بیاموزید
  4,900 تومان